עובד או קבלן עצמאי?

  • האם מדובר במפגש רצונות של שני הצדדים או התקשרות בלית ברירה נוכח דרישות המעסיק?
  • יתרונות התקשרות כקבלן עצמאי- עצמאות ואי כפיפות ארגונית וכלכלית, שליטה על היקף העבודה, זכות לניכוי הוצאות לרבות העסקת עובדים.
  • יתרונות העסקה כעובד- הגנה של דיני העבודה כולל מתחום הביטוח הלאומי (אבטלה וכו') וזכויות סוציאליות, שייכות ארגונית וחברתית, וודאות כלכלית.
  • יתרונות למעסיקים בהתקשרות עצמאית- אי תשלום זכויות סוציאליות, צמצום רשימת העובדים על ה- Payroll (משמעותי בחברות בינ"ל והייטק).עובד או קבלן עצמאי?

השאלה: מהו המעמד האמיתי של מבצע העבודה??

והאם מדובר בהתקשרות עצמאית פיקטיבית על מנת להימנע מתשלום זכויות?

  • ההגדרה "מי הוא עובד?" אינה נמצאת בחוק אלא בפסיקה
  • ההגדרה גמישה ומתאימה עצמה לשינויים חברתיים
  • נבחרים (ראשי ערים, ח"כים, מזכירי מועצות) אינם 'עובדים' (דנג"ץ סרוסי)
  • אנשי צבא קבע אינם 'עובדים'
  • מתנדבים- הסכמה לאי תשלום שכר אינה שוללת מעמד של 'עובד'
  • עוסקים בעיסוקים לא חוקיים (פס"ד ויקטוריה מולדובנובה), למעט בכפייה.